oír

to hear


Indicative yo él, ella, usted nosotros, -as vosotros, -as ellos, ellas, ustedes
Present oigo oyes oye oímos oís oyen
Future oiré oirás oirá oiremos oiréis oirán
Imperfect oía oías oía oíamos oíais oían
Preterite oíste oyó oímos oísteis oyeron
Conditional oiría oirías oiría oiríamos oiríais oirían
Present perfect he oído has oído ha oído hemos oído habéis oído han oído
Future perfect habré oído habrás oído habrá oído habremos oído habréis oído habrán oído
Pluperfect había oído habías oído había oído habíamos oído habíais oído habían oído
Conditional perfect habría oído habrías oído habría oído habríamos oído habríais oído habrían oído

Subjunctive yo él, ella, usted nosotros, -as vosotros, -as ellos, ellas, ustedes
Present oiga oigas oiga oigamos oigáis oigan
Imperfect oyera / oyese oyeras / oyeses oyera / oyese oyéramos / oyésemos oyerais / oyeseis oyeran / oyesen.
Pluperfect hubiera oído / hubiese oído hubieras oído / hubieses oído hubiera oído / hubiese oído hubiéramos oído / hubiésemos oído hubierais oído / hubieseis oído hubieran oído / hubiesen oído.

Imperative Affirmative Negative
oye no oigas
él, ella, usted oiga no oiga
nosotros, -as
vosotros, -as oíd no oigáis
ellos, ellas, ustedes oigan no oigan

Logged in as: AnonymousUser